Trendwell Co. Secs perustettiin Luxemburgissa syyskuussa 1988

Silloin aikoinaan 80-luvun loppupuolella kaksi nuorta sijoitusmeklaria päätti tarjota asiakkailleen parhaat analyyttisen sijoitusmarkkinaseurannan välineet. Yritys perustettiin tarjoamaan tähän tarvittavat puitteet. Tavoitteena ei ollut perustaa kasvuyritystä, jonka voisi myydä nopealla voitolla pois, vaan kyse oli intohimosta tehdä ja tarjota parasta. Tällä matkalla olemme edelleen. Olemme edelleen yritys, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaillemme parasta - ja pieni on edelleen kaunista.

Trendwell Co. on ollut monessa mukana ja vuosikymmenien saatossa toimintamme on muuttunut ja muokkautunut - olemme olleet mukautuvaisia alati muuttuvissa olosuhteissa. Alunperin sijoitusalalta alkaneelta taipaleeltamme omimme alusta asti riskienhallinnan ja -hajauttamisen periaatteen, mikä toteutuu edelleen toiminnassamme: olemme aina seisoneet monella tukijalalla toimimalla samanaikaisesti keskenään erillisillä toimialoilla.

Tällä hetkellä toimintamme muodostuu seuraavista osa-alueista: paistopiste & event bakery (Algot af Bakerson), päivittäistavarahankinta (Shopit), kuljetus&logistiikka (QBIC-Trans) ja lattia- ja rakennusmateriaalikauppa (Parkettimo). Aika kauaksi olemme matkanneet alkuperäisestä, mutta onhan niitä muitakin firmoja, jotka ovat alaa sulavasti vaihdelleet (vaikkapa NOKIA).

Kiitos kaikille aikaisemmille, nykyisille ja tuleville asiakkaillemme, sekä kaikille tämän matkan aikana mukana olleille, analysteille, rahoittajille, alihankkijoille, toimittajille, kokeille, pakkaajille, kuljettajille, siivoojille ja lukuisille muille auttaville käsille. Ilman teitä seikkailumme ei olisi edennyt alkua pidemmälle. Toivottavasti kolmenkymmenen vuoden kuluttua olemme edelleen matkalla…

Trendwell Co. Secs was established in Luxembourg in September 1988

Back then, in the late 1980s, two young investment brains decided to offer their customers the best analytical investment market monitoring tools. The company was set up to provide the necessary framework. The driving force was not to set up a growth company that could be sold out quickly, but rather the passion to perform and offer the best. We are still on this journey. We are a micro-enterprise serving our customers to the best we can - and small is still beautiful.

Trendwell Co. has been boiled in many flavoured stocks and over the decades our operations have changed and shaped - we have been adaptive to ever-changing circumstances. From the very beginning we applied the principles of risk management and risk diversification to our work approach, which we still continue to apply in all our operations: we have always had outriggers in many sectors simultaneously operating in separate industries.

At present, our current portfolio of activities consist of Event bakery (Algot af Bakerson), Procurement of daily goods (Shopit), Transportation & Logistics (QBIC-Trans) and Floor and building material trade (Parkettimo). Far away have we indeed drifted from the original, but there are examples of other companies too that have smoothly changed from one industry to another (eg NOKIA).

Thanks to all our past, current and future customers and to all those involved in the journey, analysts, financiers, subcontractors, suppliers, cooks, packers, drivers, cleaners and so many other helping hands. Without you, our adventure would not have gone beyond the beginning. Hopefully thirty years from now, we would still be on the move…

Jaa tämä sivu